วิธีทำเครื่องกรองน้ำ ผลิตน้ำได้ 300 ลิตร / วัน อาจารย์โจน จันได

เครื่องกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำไว้ใช้เอง ดาวโหลด คู่มือทำเครื่องกรองน้ำ ( ภาษาไทย ) ข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ก่อนออกแบบโคก หนอง นา โมเดล

การเก็บเมล็ดพันธุ์

1. กลุ่มเมล็ดแห้ง เช่น บวบ, ถั่วฝักยาว, ผักกาด, ผักคะน้า, ผักชี, ผักบุ้ง, กะเพรา, ข้าว กลุ่มนี้เราก็จะปล่อยให้ผลมันแห้งก่อนแล้วค่อยมาแกะเอาเมล็ดมัน เมื่อได้เมล็ดแล้วเราก็ตากในที่ร่ม 4-5 วันแล้วก็เก็บได้เลย

วิธีแก้ปัญหาหนองน้ำเก็บน้ำไม่อยู่ และปัญหาดินสไลด์

วิธีลดการรั่วซึมของหนองน้ำ (ย่ำขี้) วิธีธรรมชาติ ลดการรั่วซึมของหนองน้ำ การย่ำขี้ ข.ส.ฟ. (ขี้เสริมฟาง) มีความยืดหยุ่นสูงตามธรรมชาติ คนและสัตว์ลงไปเหยียบย่ำจะทำให้แน่นดีมากขึ้น

ศาสตร์พระราชา

ศาสตร์พระราชา และความรู้เพิ่มเติม

ศาสตร์พระราชา ทางรอดที่ยั่งยืน หลุมขนมครก การบริหารดินและน้ำในที่ลุ่มครบวงจร เปลี่ยนเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวจุก หลุมขนมครกบนที่สูง บันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง ทฤษฎี ดิน น้ำ ป่า ดิน

เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

ข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ก่อนออกแบบโคก หนอง นา โมเดล

ข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ก่อนการออกแบบพื้นที่ โคก หนอง นา เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ : ศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง นา โมเดล

แอบพลิเคชั่นในการออกแบบ

แอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ช่วยในการเขียนแบบโคก หนองนา โมเดล

การดูพิกัดพื้นที่ และ การปักหมุด บน Google Map การเรียกดูหมุดที่บันทึกไว้บน Google Map การวัดขนาดพื้นที่ด้วย App Link