วิธีหมักปุ๋ยยูเรียน้ำ ฉีดพ่นทางใบ จากพืชสด : อ.เปี๊ยก วนเกษตรเขาฉกรรจ์

ประโยชน์ของปุ๋ยยูเรียน้ำ ช่วยย่อยสลายคาร์บอนจากใบไม้ กิ้งไม้ ได้เร็วขึ้นไม่ต้องรอฤดูฝน จุลินทรีย์จะทำงานได้เร็วขึ้น สับปะรดอุดมไปด้วยเอนไซม์โบรมีเลน ช่วยย่อยโปรตีนให้กลายเป็นกรดอะมีโน กรดอะมีโน + โปรตีน = ไนโตรเจน…

Read more

วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์ N – P – K : อ.ธงชนะ พรหมมิ

ปุ๋ยหมักพืชสด หัวปุ๋ย เทียบเท่าปุ๋ยยูเรีย ( N ) 46-0-0 ส่วนผสม หญ้าเนเปียร์ รำหยาบ ( ปลายข้าว+ ข้าวลีบ+ละอองข้าว ) รำละเอียด อาหารไก่ไข่ น้ำตาลโมราด หรือ กากน้ำตาล 5 กก / ปุ๋ย 1 ตัน น้ำหมักจุลินทรีย์ 5 ลิตร / ปุ๋ย 1 ตัน…

Read more

ฮอร์โมนไข่ ฉีดรดทางใบ : ดร.เกริก มีมุ่งกิจ

ฮอร์โมนไข่ ( Egg Hormone ) สูตรพืช ส่วนผสม ไข่ไก่สด 5 กก. นมเปรี้ยวที่มี แลคโตบาซิลลัส ( Lactobacillus ) ขวดเล็ก 1 ขวด แป้งข้าวหมาก 1 ก้อน กากน้ำตาล 5 กก…

Read more

ประโยชน์ของ ซิลิกา ( Silica / SiO2 ) และการนำไปใช้อุตสาหกรรมต่างๆ

ประโยชน์ ซิลิกา หรือ ซิลิกอนไดออกไซด์ ( SiO2 ) เป็นสารประกอบของซิลิกอน และออกซิเจน มีลักษณะเป็นผลึก ไม่มีสี หรือเป็นผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น และรส พบมากในดิน และหิน และเป็นธาตุที่มีมากเป็นอันดับ 2 บนเปลือกโลกรองจากออกซิเจน และถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน…

Read more

แกลบดิบ แกลบดำ ( ถ่านแกลบ ) ขี้เถ้าแกลบ ( แกลบขาว-เทา )

แกลบดิบ แกลบดำ ขี้เถ้าแกลบ ( ถ่านแกลบ ) 1. แกลบดิบ ( Rice Husk ) เป็นวัสดุเหลือทิ้งที่ได้จากกระบวนการสีข้าวเปลือกซึ่งทำให้เกิดเศษของเปลือกข้าวออกมา มีลักษณะสีเหลืองทอง สีเหลืองอ่อน สีน้ำตาลแดงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ข้าว แกลบประกอบด้วยสารอินทรีย์ และซิลิกา ปริมาณสารอินทรีย์จะประกอบด้วย…

Read more

เตาเผาถ่านเพื่อบำรุงดิน เตาตายักษ์  ( Ta Ya Ki ) อาจารย์ กิตติ เลิศล้ำ

เจตนารมณ์ การสร้างเตา Ta Ya Ki ของเฒ่าเผาถ่าน 1.ใช้เผาพืช กิ่งไม้ ต้นไม้ ทุกชนิด ให้เป็นถ่าน เพื่อตรึง หรือกักเก็บคาร์บอนไว้บนพื้นผิวโลก ไม่ให้พืช ต้นไม้เน่าเปลื่อย ย่อยสลายกลายเป็นก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ที่พืชต้นไม้ดูดซับสะสมไว้ ลอยกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศอีกครั้งหนึ่ง ช่วยลดการสร้างภาวะเรือนกระจก ช่วยลดการก่อปัญหาโลกร้อน…

Read more

กรณีศึกษา “การใช้ถ่านบำรุงดินจากไม้ไผ่” ฟื้นฟูสภาพดินเสื่อม หมดสภาพ กำจัดมลพิษ

โครงการ : ลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ของประเทศญี่ปุ่น ( Kameoka Kyoto Carbon Minus Project ) วิศัยทัศน์ ( Vision ) : “CoolVege” ( Cool Vegetable to cool earth )…

Read more

การเผาถ่านบำรุงดิน ( Biochar )

การเผาถ่าน บำรุงดิน ( BioChar ) คืออะไร? การเผาถ่าน บำรุงดิน ( BioChar ) คือ Bio มาจาก Biomass ที่แปลว่า พืช สิ่งมีชีวิต หรือ อินทรีย์วัตถุทั้งหลาย Char มาจาก Char ที่แปลว่าถ่าน คือถ่านจากพืช สิ่งมีชีวิต หรือ อินทรีย์วัตถุวัตถุทั้งหลาย…

Read more

วิธีทำปุ๋ยหมักแห้ง ( แห้งชาม ) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

ปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพ สูตรมูลสัตว์ ส่วนประกอบ มูลสัตว์ 1 กระสอบ แกลบ เศษใบไม้ หรือซังข้าวโพด 1 กระสอบ ขี้เถ้าแกลบ 1 กระสอบ รำอ่อน 1 กระสอบ น้ำสะอาด 10 ลิตร (ถ้าวัตถุดิบแห้งมากก็สามารถเพิ่มปริมาณขึ้น)…

Read more

วิธีทำน้ำหมัก สมุนไพร 7 รส มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

“เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” การทำน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพจากสมุนไพร 7 รส ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร มีวิธีทำที่เหมือนกันทุกรส แตกต่างกันที่วัตถุดิบหลัก คือ สมุนไพรแต่ละชนิด ซึ่งมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ดังนั้น จึงต้องเลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการของเรา…

Read more

ตารางธาตุอาหาร มูลสัตว์ และ พืชชนิดต่างๆ สำหรับปรุงปุ๋ยให้กับพืช

ธาตุอาหารหลัก 1 ไนโตรเจน ( N ) ธาตุอาหารหลัก หรือ ธาตุปุ๋ย มาตรฐานกระทรวงเกษตรกำหนด
ปุ๋ยอินทรีย์ ไนโปรเจนไม่น้อยกว่า 1.5%,
ฟอสฟอรัสไม่น้อยกว่า 0.5%

Read more