วิธีเพาะเห็ดหูหนูดำหลังขาว หรือเห็ดหูช้าง

การเพาะเห็ดหูหนู เห็ดหูหนูเป็นเห็ดที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วโลกมานานแล้ว โดยเฉพาะประเทศทางทวีปเอเชีย เช่นไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หัวน เวียตนามฟิลิปปินส์ พม่าและมาเลเซีย เป็นต้น ลักษณะดอกเห็ดหูหนู การเพาะเห็ดหูหนูมีกรรมวิธีการผลิตที่สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้ดังนี้…

Read more

วิธีการเพาะเห็ดหูหนูขาว หรือเห็ดแม่ไก่

ชื่อท้องถิ่น : เห็ดหูหนูขาว ชื่อสามัญ : Silver Ear Mushroom, White Jelly Mushroom ชือวิทยาศาสตร์ : Tremella Fuciformis Berk. ชื่อวงศ์ : Tremellaceae เห็ดหูหนูขาว หรือ ชื่อในภาษาอังกฤษว่า Tremella Mushroom, Tremella Fuciformis Mushroom ( White Jelly Fungus ) เป็นเห็ดที่มีลักษณะเหมือนเยลลี่ อุ้มน้ำได้ดี…

Read more

วิธีเพาะเห็ดนางรมหลวง หรือเห็ดออรินจิ

เชื้อเห็ดนางรมหลวงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว ( วุ้น ) พี.ดี.เอ.ทั่วไป แต่ต้องการอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นประมาณ 25 องศาเซลเซียส และเลี้ยงขยายเชื้อได้ดีในเมล็ดข้าวฟ่างเช่นเดียวกับเห็ดชนิดอื่น ๆ…

Read more

วิธีการเพาะเห็ดหอม หรือเห็ดชิตาเกะ

การเพาะเห็ดหอมในถุงพลาสติก การเพาะเห็ดหอมในถุงพลาสติกประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2521 เป็นวิธีการเลียนแบบธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้ท่อนไม้หรือใช้ไม้ที่ควรสงวนและรักษา ช่วยแก้ปัญหาการนำไม่ก้อมาใช้เพาะเห็ดหอมได้อีกทางหนึ่ง โดยใช้หลักการที่ว่าเห็ดหอมสามารถย่อยเซลลูโลสและลิกินนได้ ขี้เลื่อยถือเปืนวัสดุที่ใกล้เคียงที่สุดจึงถูกนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยง…

Read more

วิธีการเพาะขยายพันธุ์ เห็ดเผาะ หรือ เห็ดถอบ : ม.แม่โจ้

คุณค่าทางโภชนาการ เห็ดเผาะ 100 กรัม ให้พลังงาน 47 กิโลแคลลอรี่ ประกอบด้วย น้ำ 85.7% โปรตีน 2.14% ไขมัน 0.39% คาร์โบไฮเดรต 8.40% แคลเซียม 0.038% ฟอสฟอรัส 0.083% ธาตุเหล็ก 0.004% วิตามิน 0.012% การเตรียมหัวเชื้อเห็ดเผาะสำหรับใส่กล้าไม้ทำได้ 2 วิธี…

Read more

วิธีการเพาะเห็ดเข็มทอง

เห็ดเข็มเงิน เห็ดเข็มทอง อยู่ในตระกูลเดียวกัน แต่เดิมนั้นเกิดขึ้นเองบนตอไม้ผุ ในป่า ต่อมาได้นำมาเพาะเลี้ยงและพัฒนาการเพาะเลี้ยงมาเรื่อย ๆ ถือเป็นเห็ดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง เห็ดเข็มเงินหรือเห็ดเข็มทองมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาแตกต่างกันเล็กน้อย…

Read more

วิธีการเพาะเห็ดแชมปิญอง หรือ เห็ดกระดุม

เห็ดแชมปญองจัดเปนเห็ดเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง โดยเริ่มเพาะกัน ในประเทศฝรั่งเศสก่อนเมื่อ 300 ปีที่ผานมา ต่อมาไดมีการแพร่ขยายการเพาะเห็ดชนิดนี้ออกไปทั่วโลก ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเปนประเทศที่มีการผลิตเห็ดชนิดนี้มากที่สุด…

Read more

วิธีการเพาะเห็ดเยื่อไผ่ หรือ เห็ดร่างแห

สูตรที่ใช้ในการเขี่ยเชื้อ เป็นสูตร RDA คือ ใช้มันฝรั่ง 200 กรัม น้ำสะอาด 1 ลิตร กลูโคส 20 กรัม ผสมกันแล้วต้มให้มันฝรั่งเปื่อย แล้วใส่ขวดแก้วทิ้งไว้ให้เย็น แล้วนำหมวกเห็ดมาเขี่ยสปอร์เชื้อเห็ดใส่ นำมาวางไว้ในที่ร่ม ประมาณ 30 วัน อุณหภูมิที่ดีคือ ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส ถ้าอากาศหนาวเกินกว่านี้เชื้อจะเดินค่อนข้างช้ากว่าปกติ…

Read more

วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง แบบ กอง, โรงเรือน และ ในตะกร้า

1. การเพาะเห็ดฟางแบบกองสูง เป็นวิธีเพาะแบบดั่งเดิมที่คิดค้นโดยอาจารย์ก่าน ชลวิจารณ์ ผู้ริเริ่มการเพาะเห็ดฟางในไทยครั้งแรก เป็นลักษณะการเพาะด้วยการกองฟางให้สูงขึ้นหรืออัดฟางในแบบไม้เป็นชั้นๆ เป็นรูปแแบที่มีการใช้ฟางหรือวัสดุเพาะจำนวนมาก…

Read more

วิธีการเพาะเห็ดแครง 

การเพาะเห็ดแครง ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Schizophyllum commune ชื่อสามัญ (ไทย) : เห็ดแครง ชื่อท้องถิ่น เห็ดตีนตุ๊กแก เห็ดจิก เห็ดยาง ภาคใต้ : เห็ดแก้น เห็ดตามอม ภาคเหนือ : เห็ดมะม่วง ภาคกลาง : เห็ดแครง หรือเห็ดตีนตุ๊กแก มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นแตกต่างกันไป ภาคเหนือเรียกเห็ด แก้น เห็ดตามอด…

Read more

วิธีการเพาะเห็ดเป๋าฮื้อ

เห็ดเป๋าฮื้อ ชื่อวิทยาศาสตร์: Pleurotus abalonus (P.cystidiosus) ชื่อสามัญ : abalone mushroom สูตร ขี้เลื่อยยางพารา 100 กก. รำละเอียด 3 กก. ข้าวโพดป่น 3 กก. น้ำตาลทรายแดง 1 กก. ดีเกลือ 0.20 กก. น้ำเปล่า การผลิตก้อนเชื้อ…

Read more

วิธีการเพาะเห็ดยานางิ หรือเห็ดโคนญี่ปุ่น

เห็ดยานางิ หรือ เห็ดโคนญี่ปุ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ Pholiota cylindracea ชื่อสามัญ เห็ดยานา งิ/ เห็ดโคนญี่ปุ่น ( Yanagimatsutake ) การเพาะเห็ดยานางิ ขั้นตอนการผลิตจะเป็นชนิดเดียวกับการเพาะเห็ดชนิดอื่น ที่มีขั้นตอนสำคัญทั่วไป ดังนี้…

Read more