วิธีการปลูกข้าวฟ่าง

การปลูกและการดูแลรักษาข้าวฟ่าง ฤดูปลูก ข้าวฟ่างปลูกได้ตลอดปี แต่ทั้งนี้จำเป็นต้องเลือกพันธุ์ปลูกให้เหมาะสม เพราะพันธุ์ข้าวฟ่างบางพันธุ์มีความไวต่อช่วงแสง โดยทั่วไปแล้ว เกษตรกรไทยจะปลูกข้าวฟ่างแตกต่างกันเป็น ๒ ระบบ แล้วแต่ท้องที่ บางแห่งปลูกเป็นพืชหลัก บางแห่งปลูกเป็นพืชรอง…

Read more

วิธีปลูกข้าวเชิงปราณีต น้ำน้อย 1 ไร่ 6 ตัน : ดร.เกริก มีมุ่งกิจ

เมื่อดินมีน้ำขัง ดินขาดออกซิเจน ทำให้ข้าวบนคันนา งามกว่าในนา วิธีทดสอบ ดร.เกริก มีมุ่งกิจ เจาะลงไปในดินลึก 1 ฟุต กว้าง 20 ซม. เจาะแล้วเอาดินที่หมักแล้ว ใส่ในหลุม ทุกหลุมให้เท่ากัน เอาข้าวหอมมะลิเวสสันตะระ เมล็ดเดียว แตกกอได้ 280-300 ต้น ต่อเมล็ด 6,400 หลุม…

Read more