วาโย ฟาร์ม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กสิกรรมธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และการพึ่งพาตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา

รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 

มะม่วงฟ้าลั่น (Mangifera Indica)

ลำต้น ผิวเปลือกสีน้ำตาลลำต้นขรุขระ เห็นร่องเปลือกชัดเจน แตกกิ่งก้านมาก ใบ ใบเดี่ยว ออกวนรอบๆกิ่ง ใบเรียวยาว ปลายใบแหลม ใบอ่อนมีสีแดง ใบแก่สีเขียวจัด ผิวสัมผัสเรียบลื่นไม่มีขน

Read more

มะม่วงมันเดือนเก้า (Mangifera Indica)

ลำต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้น มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร หรือมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกมีสีน้ำตาลอมดำ พื้นผิวขรุขระ แตกเป็นร่อง  ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเป็นคู่ รอบกิ่งก้านบริเวณช่วงปลายยอด ใบเป็นรูปขอบขนาน โคนมน 

Read more

มะม่วงแม่ลูกดก (Mangifera Indica)

ลำต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้น มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร หรือมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกมีสีน้ำตาลอมดำ พื้นผิวขรุขระ แตกเป็นร่อง  ฐานใบมน ขอบใบเรียวยาว

Read more

มะม่วงทองดำ (Mangifera Indica)

ลำต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้น มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ลำต้นตรง เรือยยอดกลมทึบ ใบ ออกเรียงสลับถี่บริเวณปลายยอด เป็นรูปรี ปลายแหลม โคนมน ใบสีเขียวสด ใบดกและหนาแน่นให้ร่มเงาดีมาก

Read more

มะม่วงน้ำดอกไม้ (Mangifera Indica)

ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลาง มีอายุประมาณ 15-20 ปี ลำต้นสูงประมาณ 10-15 เมตร ลำต้นแตกกิ่งน้อย แลดูเป็นทรงพุ่มโปร่ง เปลือกลำต้นสีดำอมเทา ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกันบนกิ่งแขนง ใบมีรูปหอก โคนใบสอบแหลม ปลายใบแหลม ขอบใบโค้งเป็นลูกคลื่น แผ่นใบมีขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม และเป็นมัน

Read more

มะม่วงแรด (Mangifera Indica)

ลำต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้น มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร  ใบ ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปใบหอก ปลายแหลม โคนมน เนื้อใบหนา สีเขียวสด  ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด สีเหลืองอ่อน ดอกมีกลิ่นหอม

Read more

มะม่วงสามฤดู (Mangifera Indica)

ลำต้น เปลือกของต้นจะมีสีน้ำตาลมดำ พื้นผิวเปลือกขรุขระ เป็นร่องไปตามแนวยาวของลำต้น ใบ เป็นรูปหอก มีสีเขียวเข้ม เป็นไม้ใบเดี่ยวจะออกเรียงกันเป็นคู่ ๆ ไปตามก้านใบ ขอบใบเรียบไม่มีหยัก ปลายใบแหลม ส่วนโคนใบมน เนื้อใบค่อนข้างจะหนา

Read more

มะม่วงอกร่อง (Mangifera Indica)

ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลาง มีอายุประมาณ 15-25 ปี ลำต้นเพลาตรง สูงประมาณ 5-15 เมตร ลำต้นแตกกิ่งหลัก และกิ่งแขนงมาก ทำให้แลดูเป็นทรงพุ่มหนาทึบ เปลือกลำต้นสีเทาอมดำ

Read more

มะม่วงขายตึก (Mangifera Indica)

ลำต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้น มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร หรือมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกมีสีน้ำตาลอมดำ พื้นผิวขรุขระ แตกเป็นร่อง  ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับจำนวนมากบริเวณปลายยอด ใบเป็นรูปใบหอก ปลายใบแหลมโคนใบมน ขอบใบเรียบ

Read more

กระบก หรือ กะบก,จะบก,ตระบก,จำเมาะ,ซะอัง,บก,หมากบก,มะมื่น,มื่น,มะลื่น,หมักลื่น,หลักกาย (Irvingia Malayana Oliv. ex A. Benn.)

ชื่อ – ชนิด พันธุ์ กระบก หรือ กะบก,จะบก,ตระบก,จำเมาะ,ซะอัง,บก,หมากบก,มะมื่น,มื่น,มะลื่น,หมักลื่น,หลักกาย   ชื่อวิทยาศาสตร์ Irvingia Malayana Oliv. ex A. Benn.   ประวัติ กระบกเป็นไม้ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   รูปร่าง รูปทรง ( ต้น  ราก ใบ ดอก ผล ) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ เปลือกสีเทาอ่อนปนน้ำตาลค่อนข้างเรียบ เรือนยอดเป็นพุ่มแน่นทึบ  ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปมนแกมขอบขนาน ถึงรูปหอก ผิวใบเกลี้ยง โคนใบมน ปลายใบทู่ถึงแหลม  ดอกขนาดเล็ก สีขาวปนเขียวอ่อน  ผลทรงกลมรี เมื่อสุกสีเหลืองอมเขียว  เมล็ดแข็ง เนื้อในมีรสมัน   ความสูงเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ สูง 10 – 30 เมตร   ความกว้างทรงพุ่มเมื่อโตเต็มที่ กว้าง 5…

Read more

มะม่วงมันขุนศรี (Mangifera Indica)

ลำต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้น มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร หรือมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกมีสีน้ำตาลอมดำ พื้นผิวขรุขระ แตกเป็นร่อง  ใบเดี่ยวสีเขียวลักษณะคล้ายหอก ออกเรียงกันเป็นคู่ ๆ ตามก้านใบ ขอบใบเรียบไม่มีหยัก

Read more

มะม่วงอาร์ทูอีทู (Mangifera Indica)

ลำต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้น มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร หรือมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกมีสีน้ำตาลอมดำ พื้นผิวขรุขระ แตกเป็นร่อง  ใบเดี่ยวสีเขียวลักษณะคล้ายหอก ออกเรียงกันเป็นคู่ ๆ ตามก้านใบ ขอบใบเรียบไม่มีหยัก ฐานใบมน ปลายใบแหลม เนื้อใบหนา

Read more