วาโย ฟาร์ม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กสิกรรมธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และการพึ่งพาตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา

รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 

มะม่วงมันศาลายา หรือ มะม่วงทูลถวายทวาย (Manaifera Indica L.)

ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นเป็นทรงพุ่มทึบ มีกิ่งก้านขยายกว้าง ลำต้นมีลักษณะกลมๆ เป็นไม้เนื้อแข็ง มีเปลือกแข็ง มียางสีขาวทั่วลำต้น เปลือกต้นมีสีน้ำตาล ใบ จะออกเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน ใบมีลักษณะทรงรี ใบใหญ่ยาวรีแหลม ผิวใบเรียบเป็นมัน ใบสีเขียวเข้ม

Read more

มะพร้าวพวงร้อย (Cocos Nufiera L.)

 ลำต้นตั้งตรง ไม่แตกกิ่งก้าน ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับหนาแน่นมาก ก้านใบหลักออกเวียนสลับถี่บริเวณปลายยอด ยาว 4-6 เมตร โคนก้านใบเป็นกาบแข็งหุ้มติดกับลำต้น ใบย่อยเป็นรูปพัดจีบ ยาว 50-100 ซม. ใบอ่อนสีเหลืองอ่อน ใบแก่สีเขียวเข้ม

Read more

คีเปล (Steleshocarpus Burahol)

ลำต้นมีความสูงตั้งแต่ประมาณ 10-21 เมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 40 ซม. เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาล เรียบ แตกกิ่งก้านสาขามากมาย ใบมีลักษณะเป็นรูปรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเป็นมัน

Read more

มะพร้าวน้ำหอม (Cocos Nufiera L.)

ชื่อ – ชนิด พันธุ์ มะพร้าวน้ำหอม   ชื่อวิทยาศาสตร์ Cocos Nufiera ( L.)   ประวัติ มะพร้าวน้าหอมเกิดการกลายพันธุ์มาจากมะพร้าวกลุ่มต้นเตี้ย หมูสีเขียว น้าหวาน ในเขตลุ่มแม่น้า นครชัยศรี จัดอยู่ในกลุ่มมะพร้าวพันธุ์ต้นเตี้ย (Dwarf coconut palm) หรือกลุ่มพันธุ์ Nana (Griff) เมื่อ มะพร้าวน้าหอมอายุประมาณ 20 ปี ล าต้นจะมีความสูง 8-10 เมตร เริ่มตกผลเมื่ออายุ 3 ปี   รูปร่าง รูปทรง ( ต้น   ใบ  ผล ) ต้น เป็นพืชยืนต้น ลำต้นตั้งตรง แข็งแรง อวบ ปล้องถี่ ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก มีทางใบสั้นแผ่กระจายรอบลำต้น เมื่อมองทรงพุ่ม…

Read more

มะพร้าวน้ำหอม (Cocos Nufiera L.)

ลำต้น เป็นไม้ยืนต้น มีลำต้นเดี่ยว ตั้งตรง ทรงต้นเป็นเรือนยอด ลำต้นมีลักษณะกลมๆ เปลือกแข็งและเหนียว มีปุ่มนูนขรุขระ มีรอยของกิ่งก้านที่หลุดออกไป เปลือกมีสีเทา ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก โคนก้านใบใหญ่ จะแผ่กาบหุ้มลำต้นไว้ ใบเรียงเวียน มีลักษณะเล็กๆรูปพัดจีบ

Read more

สมอไทย หรือ หมากแน่ะ,ม่าแน่,สมออัพยา,ลูกสมอ (Terminalia Chebula Retz.)

ต้น สมอเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มีพุ่มขยายออกด้านข้าง เปลือกหุ้มจะมีรอยแตกเป็นร่องลึกและมีสีน้ำตาลเข้มปนดำหรือเทา กิ่งก้านมีความคดเคี้ยวแต่ยังดูเป็นระเบียบ ก้านขนาดเล็กจะมีขนอ่อนปกคลุม เนื้อไม้เหนียวและแข็ง

Read more

ผักติ้ว หรือ แต้วหิน,ผักเตา,เตา,ติ้วส้ม,กวยโชง,ตาว,ติ้วแดง,ติ้วยาง,ติ้วเลือด,ติ้วเหลือง,ติ้วเหลือง,แต้ว (Cratoxylum Formosum)

ต้นติ้ว จัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง มีความสูงของต้นเฉลี่ยประมาณ 3-12 เมตร และอาจสูงได้ถึง 35 เมตร เรือนยอดเป็นทรงพุ่มกลม โคนต้นมีหนาม กิ่งก้านเรียว ส่วนกิ่งอ่อนมีขนนุ่มอยู่ทั่วไป

Read more

สาลี่สีทอง (Pyrus Pyrifolia (Burm.f.) Naka)

ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีทรงพุ่มขนาดกลาง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม ลำต้นมีลักษณะกลมๆ เนื้อไม้แข็งเหนียว มีสีน้ำตาล ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ มีลักษณะรูปไข่ ยาวรี ผิวใบเรียบ ขอบใบเรียบ มีก้านใบยาว ใบมีสีเขียว

Read more

ลิ้นจี่ค่อม หรือ อีค่อม (Litchi Chinensis Sonn.)

ลิ้นจี่ เป็นไม้ไม่มีการพลัดใบ ลำต้นแตกกิ่งค่อนข้างต่ำ กิ่งมีขนาดยาว แตกกิ่งออกจำนวนมาก ทำให้แลดูเป็นทรงพุ่มหนาทึบเป็นทรงกลม เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอมเทา เปลือกลำต้นขรุขระ ยอด และใบอ่อนมีสีเหลืองอ่อนปนเขียว ใบมีลักษณะยาวรี ขนาดใหญ่ โคนใบกว้าง ปลายใบแหลมน้อย ข้อใบยาว

Read more

ลิ้นจี่ฮงฮวย (Litchi Chinensis Sonn.)

ลิ้นจี่ เป็นไม้ไม่มีการพลัดใบ ลำต้นแตกกิ่งค่อนข้างต่ำ กิ่งมีขนาดยาว แตกกิ่งออกจำนวนมาก ทำให้แลดูเป็นทรงพุ่มหนาทึบเป็นทรงกลม เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอมเทา เปลือกลำต้นขรุขระ ยอด และใบอ่อนมีสีเหลืองอ่อนปนเขียว ใบมีลักษณะยาวรี ขนาดใหญ่ โคนใบกว้าง ปลายใบแหลมน้อย ข้อใบยาว

Read more

สละอินโดสายน้ำผึ้ง (Salacca Magnifica J.P.Mogea.)

ไม่มีลำต้น ใบแตกจากผิวดินใบเดี่ยว แผ่ยาวถึง 4 เมตร แผ่นใบพับจีบ ปลายใบรูปหางปลา และมีหนามแหลมปกคลุมตามเส้นกลางใบจำนวนมาก ก้านใบยาว 1 – 2 เมตร ช่อดอก สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 30 เซนติเมตร

Read more

ทุเรียนทองลินจง (Durio Zibethinus Murr.)

ลำต้น เป็นไม้ยืนต้น มีทรงพุ่มรูปไข่ยอดแหลม ลำต้นมีลักษณะกลม เป็นไม้เนื้อแข็ง มีเปลือกแข็งขรุขระจะลอกหลุดออก มีสีเทา ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ใบมีลักษณะรูปไข่ ปลายเรียวแหลม ผิวใบเรียบลื่น ใบด้านบนมีสีเขียว มีนวล ใบด้านล่างมีสีน้ำตาล

Read more