วาโย ฟาร์ม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กสิกรรมธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และการพึ่งพาตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา

รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 

จิกน้ำ หรือ จิกอินเดีย,จิกนา,จิกมุจรินทร์ (Barringtonia Acutangula)

ต้นจิกน้ำเป็นไม้ผลัดใบที่มีลำต้นแผ่ของด้านข้าง ลำต้นมีความโค้งงออย่างอิสระ เปลือกไม้เป็นสีน้ำตาลอ่อน ผิวสัมผัสเป็นปุ่มเล็กๆ กระจายตัวทั่ว และมีร่องแตกแทรกอยู่   ใบจะเป็นทรงยาวขอบโค้งมน แต่เมื่อสัมผัสดูจะพบว่าขอบใบมีรอยหยักขนาดเล็กอยู่ ทำให้รู้สึกสากมือ

Read more

ทับทิมแดง หรือ มะก่องแก้ว,มะเก๊าะ,พิลา (Punica Granatum L.)

ต้นเป็นทรงพุ่มสูงประมาณ 2-5 เมตร แตกกิ่งก้านตั้งแต่ด้านล่างต้นไล่เรียงลำดับขึ้นไป ลำต้นแข็งและเหนียว เปลือกลำต้นมีลักษณะบาง มีสีเทามันเงา และติดแน่นกับแก่นไม้ กิ่งอ่อนและยอดมีลักษณะทรงเหลี่ยมและมีหนาวยาวแต่ไม่คม

Read more

ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ (Litchi Chinensis Sonn. )

ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีทรงพุ่มหนาทึบ ลำต้นมีลักษณะกลมๆ เนื้อไม้แข็ง เปลือกแข็งมีผิวขรุขระ มีสีน้ำตาลอมเทา ใบ เป็นใบประกอบ มีลักษณะทรงรูปรียาว โคนมนปลายเรียวรีแหลม ใบอ่อนมีสีแดง

Read more

ลำไยพวงทอง (Dimocarpus Longan)

ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีทรงพุ่มทึบ ลำต้นมีลักษณะกลมๆ เนื้อไม้แข็งมีสีแดง เปลือกแข็งมีผิวขรุขระ มีสีน้ำตาลปนเทา ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกใบสลับตรงข้าม มีลักษณะทรงรูปหอก โคนมนปลายเรียวรีแหลม ใบด้านบนมีสีเขียว พื้นผิวเป็นมัน ใบด้านล่างมีสีอ่อนกว่า

Read more

พุทราน้ำอ้อย (Zizyphus Mauritiana Lam.)

ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีทรงพุ่มทึบ ลำต้นมีลักษณะกลมๆ มีหนามแหลมคมออกเป็นคู่ เนื้อไม้แข็งเหนียว เปลือกแข็งมีผิวขรุขระ มีสีน้ำตาล ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกใบสลับตรงข้าม มีลักษณะทรงกลมรี โคนมนปลายเรียวรี ใบด้านบนมีสีเขียว พื้นผิวเป็นมัน ใบด้านล่างมีสีอ่อนกว่า

Read more

ลูกไหน หรือ ลูกพลัม,ลูกพรุน (Prunus Domestica L.)

ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีทรงพุ่มขนาดกลาง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม ลำต้นมีลักษณะกลมๆ เนื้อแข็งเหนียว มีสีน้ำตาล ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ มีลักษณะรูปไข่ ยาวรี ขอบใบหยักรอยเลื่อย มีก้านใบยาว ใบมีสีเขียว

Read more

ชมพู่มะเหมี่ยว (Eugenia Malaccensis Linn.)

ลำต้นเป็นต้นที่มีลักษณะกลางความสูงของต้นจะอยู่ที่ 5-15 เมตร กิ่งของต้นจะแตกออกเป็นจะนวนมากโดยจะแตกออกเป็นกิ่งใหญ่ และมีกิ่งที่เป็นขนาดเล็กออกบริเวณปลายกิ่ง เปลือกของต้นเป็นสีน้ำตาลอ่อน ผิวมีลักษณะขรุขระ

Read more

ขนุนแดงสุริยา (Artocarpus Heterophyllus)

ไม้ยืนต้น ทรงพุ่มรูปทรงกระบอก ทุกส่วนของต้นมียางสีขาว เป็นไม้เนื้ออ่อน แก่นสีเหลือง ใบออกสลับเป็นรูปรี ปลายแหลม โคนมน ดอก แยกเพศอยู่ต้นเดียวกัน ดอกตัวผู้ออกที่โคนต้น กิ่งก้าน และง่ามใบ ลักษณะเป็นแท่งยาว ดอกตัวเมียออกตามลำต้น มีก้านช่อดอกใหญ่ กว่าก้านช่อดอกตัวผู้ชัดเจน

Read more

ละมุดสาลี่ยักษ์ (Manilkara Zapota P.Royen)

ละมุดสาลี่ยักษ์ มีชื่อวิทยาศาสตร์และมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับต้นละมุดทั่วไปเกือบทุกอย่างคือ เป็นไม้พุ่มยืนต้น สูงประมาณ 3-5 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือเกือบมน เนื้อใบค่อนข้างหนา สีเขียวสด ใบดกและหนาแน่นมาก

Read more

ชมพู่ทับทิมจันทร์ (Eugenia Javaniea lamk)

ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลักษณะลำต้นไม่ตรง เปลือกต้นมีผิวขรุขระสีน้ำตาลเข้ม แตกกิ่งก้านสาขามากมาย  ใบค่อนข้างใหญ่เรียวยาวเป็นมัน ดอกสีขาวเป็นแบบชนิดดอกสมบูรณ์เพศ ดอกใหญ่มีกลิ่นหอมเล็กน้อย

Read more

น้อยหน่าเพชรปากช่อง (Annona Squamosa L.)

ขนาดต้นใหญ่และสูงกว่าน้อยหน่าทั่วไป ทรงพุ่มโปร่งปานกลาง ใบขนาดกลางรูปหอกสีเขียวเข้มเส้นใบเด่นเห็นชัด  ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ ห้อยลง กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว 6 กลีบ เรียง 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ หนาอวบน้ำ ดอกขนาดใหญ่

Read more

มะไฟเหรียญทอง ( Baccaurea Ramiflora Lour.)

ลำต้น เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นมีทรงพุ่มโปร่ง ลำต้นมีลักษณะกลมๆ เนื้อไม้แข็ง เปลือกแข็งผิวเรียบ มีสีเทา ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปไข่ รูปหอก สีเขียวแก่ ท้องใบสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ดอก ออกเป็นช่อ จะมีดอกออกเป็นกระจุก ดอกมีสีชมพูอ่อน หรืออมเหลือง เล็กฝอยๆ กลีบเลี้ยงมีสีเขียวปนเหลือง มีกลิ่นหอม

Read more