วาโย ฟาร์ม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กสิกรรมธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และการพึ่งพาตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา

รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 

ขนุนทองประเสริฐ (Artocarpus Heterophyllus Lamk.)

ลำต้น เป็นผลไม้พื้นบ้าน เป็นไม้ยื่นต้นขนาดใหญ่ มีลำต้นเดี่ยว ลำต้นมีลักษณะกลมๆ ลำต้นแข็งและเหนียว เปลือกต้นแข็ง มีสีน้ำตาล ต้นเป็นทรงสูงโปร่ง ยาง จะมีสีขาวข้น อยู่ตามกิ่ง ลำต้น และผล เมื่อมีแผลจะไหลออกมา

Read more

มะเฟืองหวาน หรือ เฟือง,สะบือ (Averrhoa Carambola Linn.)

ต้นมะเฟืองเป็นต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นที่จะมีความสูงอยู่ประมาณ 5-12 เมตร เป็นต้นไม้ที่มีขนาดเล็กถึงกลาง ขนาดของลำต้นจะอยู่ที่ 20-25 เซนติเมตร เปลือกของต้นมีลักษณะเรียบ เป็นสีน้ำตาลอมดำ มีรอยแตกยาวไปทั่วต้น แตกกิ่งออกมาเป็นจำนวนมาก

Read more

ส้มโชกุน (Citrus Reticulata Blanco)

ลักษณะคล้ายกับส้มเขียวหวาน แต่มีทรงพุ่มที่แน่นทึบกว่า แตกกิ่งก้านสาขาแบบตั้งขึ้นมากมาย ใบมีสีเขียวเข้ม ขนาดเล็กกว่าส้มเขียวหวาน เมื่อฉีกหรือขยี้จะมีกลิ่นหอม ดอกขนาดของดอกใหญ่กว่าส้มเขียวหวานเล็กน้อย ดอกมีสีขาว

Read more

ส้มโอทองดี (Citrus Maxima Burm.f. Merr.)

ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เป็นเนื้อไม้แข็ง มีผิวเรียบ ลำต้นมีกิ่ง มีหนามยาวเล็กน้อย เปลือกมีสีน้ำตาล ใบ เป็นใบเลี้ยงคู่ มีลักษณะคล้ายกับใบไม้ 2 ใบ ต่อกันอยู่ คอดกิ่วที่กลางใบเป็นตอนๆ จะให้เห็นใบเป็น 2 ตอน แตกเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ใบมีสีเขียวแก่ พื้นผิวใบเรียบเกลี้ยง เป็นมัน

Read more

ส้มโอทับทิมสยาม (Citrus Maxima Burm.f. Merr.)

ต้นส้มโอแตกกิ่งที่ระดับใกล้ผิวดิน ทำให้ลำต้นเตี้ยจำนวนกิ่งที่แตกออกมามีมากมีใบหนาแน่นบริเวณกลางไปจนถึงปลายกิ่ง ทำให้ ปลายกิ่งห้ อยลงทรงพุ่มด้ านนอกจะแน่นทึบ แต่ภายในค่อนข้างโปร่ง ลำต้นมีหนามไม่แข็ง ความยาวหนาม 0.5-1.0เซนติเมตร

Read more

ส้มเขียวหวาน หรือ มะเขียว,มะบาง,ส้มขี้ม้า,ส้มแก้วเกลี้ยง,ส้มแก้วโบราณ,ส้มจันทบูร,ส้มตรังกานู,ส้มแป้นกระดาน,ส้มแป้นขี้ม้า,ส้มแสงทอง,ส้มจุก,ส้มแป้นเกลี้ยง,ส้มแป้นหัวจุก,มะขุน,มะแง,มะจุก,ส้มจุก,ส้มเชียงตุง,ส้มเหม็น,ซาโบโค,ซ่าซุยโบโข่,ลีมากุเละนีปี้ห์,ลีมากุเละลอเก๊าะ,ลีมาจีนา,ลีมายือโบ,จวี๋,ชิงผี เฉินผีจวี๋,จวี๋เหอ,เปลือกส้มเขียวหวาน, ส้มจีนเปลือกล่อน (Citrus Reticulata Blanco )

ต้นส้มเขียวหวาน มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดย่อม มีความสูงของต้นได้ประมาณ 3-5 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านมาก กิ่งอ่อนมีหนาม ใบส้มเขียวหวาน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่มนรี ปลายใบแหลม

Read more

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (Mangifera Indica L.)

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 10-15 เมตร ลำต้นแตกกิ่งน้อย แลดูเป็นทรงพุ่มโปร่ง เปลือกลำต้นสีดำอมเทา ใบออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกันบนกิ่งแขนง ใบมีรูปหอก โคนใบสอบแหลม ปลายใบแหลม ขอบใบโค้งเป็นลูกคลื่น

Read more

มะม่วงโชคอนันต์ หรือ มะม่วงพันธุ์ยอดด้วน (Mangifera Indica L.)

ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นเป็นทรงพุ่มทึบ มีกิ่งก้านขยายกว้าง ลำต้นมีลักษณะกลมๆ เป็นไม้เนื้อแข็ง มีเปลือกแข็ง มียางสีขาวทั่วลำต้น เปลือกต้นมีสีน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับรอบกิ่งก้านหนาแน่นช่วงปลายยอด ปลายใบแหลม โคนมน เนื้อใบหนา สีเขียวสด

Read more

มะตูมแขก หรือ มะตูมซาอุ,สะเดาบาห์เรน (Schinus Terebinthifolia)

มะตูมแขก เป็นไม้ในวงศ์มะม่วง ลักษณะเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก เป็นไม้พุ่มไม่ผลัดใบ สูง 7-10 เมตร ยอดอ่อนสีส้มอมแดง มีกิ่งก้านมากจนมองไม่เห็นลำต้น แตกกิ่งก้านได้ดี ยิ่งตัดยอดยิ่งแตก ทำให้มียอดอ่อนไว้รับประทานเป็นผักสดได้ตลอดปี

Read more

มะนาวคาเวียร์ หรือ มะนาวนิ้วมือ (Citrus Australasica)

ต้นเป็นพุ่มมีหนามแหลมยาว ความสูงประมาณ 5 -6 เมตร ใบขนาดเล็ก ผิวใบเรียบ ปลายใบหยักมน มีความกว้างประมาณ 3-25 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1-6 เซนติเมตร  ใบเรียวเล็กคล้ายมะขวิด มะสัง ในบ้านเรา มีหนามแหลมเล็กเป็นจำนวนมาก

Read more

ต้นแมงดา หรือ ทำมัง,ธัมมัง (Litsea Petiolata Hook.f.)

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มรูปกรวยกว้างหรือรูปไข่ เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน ค่อนข้างเรียบ หรือแตก เป็นสะเก็ดเล็กบางๆ และมีรอยด่างสีขาวกระจายทั่วไป

Read more

มะนาวแป้น (Citrus Aurantifolia Christm. Swingle.)

ลำต้นแตกกิ่งก้านสาขามากไม่เป็นระเบียบ มีหนามกิ่งก้านมาก ใบ ทรงรียาว ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยัก แผ่นใบมีจุดน้ำมันกระจายอยู่ ดอกมะนาวแป้น เมื่อออกดอก ดอกจะมีสีขาวเมื่อดอกบานกลีบในจะเห็นมีปลายแหลม เกสรตัวผู้มีสีเหลือง ความกว้างดอกจะกว้างประมาณ 2 – 3 เซ็นติเมตร

Read more