วาโย ฟาร์ม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กสิกรรมธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และการพึ่งพาตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา

รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 

มะม่วงหนองแซง (Mangifera Indica L.)

ลักษณะต้นเป็นทรงค่อนข้างทึบ ลำต้นมีสีน้ำตาลเทาสีจะอ่อนกว่าต้นมะม่วงพันธุ์อื่น ใบมีขนาดกลาง สีใบค่อนข้างอ่อน ขอบของใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ลักษณะการแตกใบคล้ายทรงฉัตรเป็นชั้นๆ ซึ่งมีลักษณะการแตกใบผิดกับมะม่วงพันธุ์อื่น ๆ

Read more

มะม่วงมหาชนก หรือ ราชาทรงโปรด (Mangifera Indica L.)

ลำต้น มีเนื้อไม้ ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางใส เมื่อแห้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ำ ใบเดี่ยว รูปใบหอกแกมรูปรี กว้าง 3 – 3.5 เซนติเมตร ยาว 15 – 25 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบแคบ แผ่นใบหนา สีเขียวเป็นมัน

Read more

มะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์4 (Mangifera Indica L.)

เป็นไม้ยืนต้น สูง 10-15 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาเยอะ เป็นไม้เนื้อแข็ง มีเปลือกแข็ง มียางสีขาวทั่วลำต้น เปลือกต้นมีสีน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่บริเวณปลายกิ่ง รูปรีแกมรูปใบหอก ปลายแหลม โคนมน เนื้อใบค่อนข้างหนา สีเขียวเข้มเป็นมัน

Read more

มะม่วงตึก (Mangifera Indica L. )

เป็นไม้ยืนต้น สูง 10-15 เมตร แตกกิ่งก้านหนาแน่นเป็นพุ่มกว้าง ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับจำนวนมากบริเวณปลายยอด ใบเป็นรูปใบหอก ปลายใบแหลมโคนใบมน ขอบใบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนา ผิวใบเรียบเป็นมัน สีเขียวสด ใบดกให้ร่มเงาดี ดอก ออกเป็นช่อแบบแยกแขนงช่อที่ปลายยอด

Read more

อะโวคาโด ปีเตอร์สัน (Persea Americana Mill)

ลำต้นอะโวคาโด เป็นไม้ยืนต้น ที่มีต้นโตเต็มที่จะใหญ่พอประมาณ จะมีความสูงประมาณ 18 เมตร เปลือกของต้นอะโวคาโด จะมีสีน้ำตาลอ่อน จะมีผิวขรุขระ ใบอะโวคาโด จะมีลักษณะใหญ่ยาวรี จับดูจะสากมือ ใบมีเส้นลายลึกชัดเจน จะมีใบสีเขียวสด ดอกอะโวคาโด จะมีสีเขียวอมเหลือง จะมีดอกขนาดเล็ก ดอกจะออกเป็นช่อๆ ที่ปลายกิ่ง

Read more

อะโวคาโด บูท7 (Persea Americana Mill)

ลำต้นอะโวคาโด เป็นไม้ยืนต้น ที่มีต้นโตเต็มที่จะใหญ่พอประมาณ จะมีความสูงประมาณ 18 เมตร เปลือกของต้นอะโวคาโด จะมีสีน้ำตาลอ่อน จะมีผิวขรุขระ ใบอะโวคาโด จะมีลักษณะใหญ่ยาวรี จับดูจะสากมือ ใบมีเส้นลายลึกชัดเจน จะมีใบสีเขียวสด ดอกอะโวคาโด จะมีสีเขียวอมเหลือง จะมีดอกขนาดเล็ก ดอกจะออกเป็นช่อๆ ที่ปลายกิ่ง

Read more

อะโวคาโด บัคคาเนีย หรือ ลูกเนย (Persea Americana Mill)

ลำต้นอะโวคาโด เป็นไม้ยืนต้น ที่มีต้นโตเต็มที่จะใหญ่พอประมาณ จะมีความสูงประมาณ 18 เมตร เปลือกของต้นอะโวคาโด จะมีสีน้ำตาลอ่อน จะมีผิวขรุขระ ใบอะโวคาโด จะมีลักษณะใหญ่ยาวรี จับดูจะสากมือ ใบมีเส้นลายลึกชัดเจน จะมีใบสีเขียวสด ดอกอะโวคาโด จะมีสีเขียวอมเหลือง จะมีดอกขนาดเล็ก

Read more

ไหหลำ หรือ พะยูงไหหลำ,พะยูงหอม,ฮวงฮวาลี ( Dalbergia Odorifera)

มีต้นกำเนิดที่เกาะไหหลำ สาธารณรัฐจีน เป็นไม้จักรพรรดิ์ในอดีตของประวัติศาสตร์จีน ทางจีนเรียก     ไม้ฮวงหัวลี่ เป็นไม้ที่ไม่ติดอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ หรือเรียกโดยย่อว่า ไซเตส (Cites) สามารถนำเข้าปลูกได้ในประเทศไทยและตัดส่งออกต่างประเทศได้ไม่ติดข้อกฎหมาย

Read more

ส้มจี๊ด หรือ ส้มกิมจ๊อ,ก่ำควิด,ส้มสีทอง (Citrus Japonica Thunb.)

ต้นส้มจี๊ด จัดเป็นไม้พุ่ม มีความสูงของต้นประมาณ 1.5-3 เมตร ตามกิ่งมีหนามแหลมคม ยาวประมาณ 1-3 เซนติเมตร ใบส้มจี๊ด ใบเป็นใบประกอบชนิดแบบลดรูปที่มีใบย่อยใบเดียว ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบแหลม มีขนาดกว้างประมาณ 2-4 เซนติเมตร

Read more

ปีบ หรือ เต็กตองโพ่,กาซะลอง,กาสะลอง,กาดสะลอง,กาสะลองคำ,ก้องกลางดง,กางของ (Millingtonia Hortensis)

มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปเอเชียบริเวณประเทศพม่าและไทย โดยมักจะพบขึ้นกระจัดกระจายทั่ว ๆ ไป ตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง จากนั้นจึงได้กระจายพันธุ์ไปยังบริเวณใกล้เคียงปัจจุบันสามารถพบได้ในหลายประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และอินเดีย

Read more

มะขามป้อมยักษ์ (Phyllanthus Emblica L.)

ลำต้นที่เป็นแกนหลักของมะขามป้อมจะไม่ใหญ่มากนัก มีผิวเปลือกไม้ค่อนข้างเรียบ และแตกกิ่งก้านจำนวนมาก หากไม่ตัดแต่งให้ดีก็อาจทำให้ดูรกได้เหมือนกัน ใบจะเหมือนกับใบมะขามทั่วไป คือมีใบขนาดเล็ก แล้วเรียงตัวกันบนกิ่งย่อยขนาดเล็กมาก ใบมีสีเขียวจัด และหลุดออกจากกิ่งย่อยได้ง่าย

Read more

มะขามป้อม หรือ มั่งลู่,สันยาส่า,กันโตด,กำทวด (Phyllanthus Emblica L.)

ลำต้นที่เป็นแกนหลักของมะขามป้อมจะไม่ใหญ่มากนัก มีผิวเปลือกไม้ค่อนข้างเรียบ และแตกกิ่งก้านจำนวนมาก หากไม่ตัดแต่งให้ดีก็อาจทำให้ดูรกได้เหมือนกัน ใบจะเหมือนกับใบมะขามทั่วไป คือมีใบขนาดเล็ก แล้วเรียงตัวกันบนกิ่งย่อยขนาดเล็กมาก ใบมีสีเขียวจัด และหลุดออกจากกิ่งย่อยได้ง่าย

Read more