วาโย ฟาร์ม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กสิกรรมธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และการพึ่งพาตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา

รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 

จำปาดะ หรือ จำปาเดาะ,จำดะ,จำปา (Artocarpus Integer)

ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลมแน่นทึบ คล้ายขนุน เปลือกต้นสีนํ้าตาลอมดำ เรียบ หรือแตกเป็นร่องตื้นๆ ตามแนวยาว ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน กว้าง 6-8 ซม. ยาว 15-18 ซม. โคนใบมน ปลายใบติ่งแหลม ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบเรียบ

Read more

พลับหวาน หรือ ลูกพลับ,พลับ,คาขิ (Diospyros Kaki L.f.)

เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีทรงพุ่มขนาดกลาง ลำต้นมีลักษณะกลมๆ เป็นเนื้อไม้แข็งและเหนียว เปลือกมีผิวหยาบขรุขระ มีสีน้ำตาล ใบ เป็นใบเลี้ยงเดี่ยว มีลักษณะทรงรี คล้ายรูปหัวใจ โคนเรียวปลายรี เรียวแหลม ผิวใบบางเรียบมัน ใบมีสีเขียว ดอก ออกดอกเดี่ยว มีลักษณะคล้ายระฆัง กลีบดอกมีสีเหลือง

Read more

คอแลน หรือ คอลัง,กะเบน,สังเครียดขอน,มะแงว,มะแงะ,หมักงาน,บักแงว,หมักแวว,หมักแงว,หมากแงว, ลิ้นจี่ป่า (Nephelium Hypoleucum Kurz)

ต้นแลน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 10-20 เมตร เปลือกเรียบ มีสีน้ำตาลคล้ำ เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างทึบ ใบคอแลน เนื้อหนา ใบสีเขียว ออกเป็นช่อติดเรียงสลับยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร โดยใบย่อยเป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับถึงรูปรี ติดตรงข้าม 1-3 คู่ โคนใบมนและเบี้ยว

Read more

ลำไยอีดอ หรือ มะลำไย (Dimocarpus Iongan)

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลม แน่นทึบ เปลือกต้น สีน้ำตาลหรือน้ำตาลเข้ม แตกสะเก็ดและหลุดล่อนเป็นแผ่นบาง ดอก สีขาวอมเหลือง ออกเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง ช่อดอก ตั้งยาว 10-40 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ซ้อนกันและโคนเชื่อมติดกัน เป็นรูปถ้วย

Read more

ลางสาด หรือ รังสาด,ลังสาด,รางสาด,ลาซะ,ลานสาท,ลานเสท,ลานเซียม (Lansium Domesticum)

จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เป็นไม้ผลเมืองร้อน มีลำต้นตรง แตกกิ่งก้านเป็นมุมแหลมกระจายกึ่งกลางลำต้นขึ้นไป ลักษณะปลายกิ่งตั้ง ส่วนผิวของลำต้นชั้นนอกมีสีเทาและขรุขระ เปลือกไม่หลุดออก ใบเป็นใบประกอบ เกิดสลับซ้ายขวาอยู่ต่างระนาบกัน ก้านใบกลม ลักษณะใบเป็นรูปไข่รีโค้งมน ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ที่ผิวใบมีไขนวลปกคลุมอยู่ ใบมีสีเขียวเข้ม ด้านล่างใบมีเส้นใบนูนเด่น

Read more

ละไม หรือ ระไม,รามา,รำเม,รามาตีกุ๊ (Baccaurea Motleyana)

ลำต้น เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นใหญ่กว่ามะไฟ ต้นมีทรงพุ่ม ลำต้นมีลักษณะกลม เนื้อไม้แข็ง เปลือกแข็งเรียบ มีสีเทา ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกใบสลับตรงข้าม มีลักษณะทรงรูปหอก โคนมนปลายเรียวรีแหลม ใบด้านบนมีสีเขียว พื้นผิวเป็นมัน ใบด้านล่างมีสีอ่อนกว่า

Read more

มะยงชิด (Bouea Oppositifolia Roxb.)

ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เป็นทรงทึบ มีกิ่งก้านสูง ลำต้นมีลักษณะกลมๆ เป็นไม้เนื้อแข็ง เนื้อไม้มีสีเหลืองส้ม หรือสีเหลืองแดง มียางสีขาวทั่วลำต้น มีเปลือกต้นแข็งมีสีน้ำตาล ราก เป็นระบบแก้ว มีลักษณะกลม แทงลึกลงในดิน มีรากแขนงและรากฝอยขนาดเล็กๆ แทงกระจาย บริเวณรอบๆลำต้น มีสีน้ำตาล

Read more

มะนาวตาฮิติ หรือ มะนาวไร้เมล็ด,มะนาวเปอร์เซีย (Citrus Aurantifolia Christm. Swingle)

ลำต้น มะนาวตาฮิติจัดเป็นไม้พุ่ม กิ่งก้านมีหนามแหลม ซึ่งกิ่งก้านนั้นมักจะโค้งงอลงและยาวเกือบทอดเลื้อยไปตามหน้าดิน ใบของมะนาวตาฮิติเป็นใบประกอบชนิดลดรูปที่มีใบย่อยใบเดียว ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่กว้าง ส่วนปลายและโคนใบจะแหลม ผิวใบเรียบ มีสีเขียวสดเป็นมัน

Read more

มะดัน หรือ ส้มมะดัน, ส้มไม่รู้ถอย (Garcinia Schomburgkiana)

ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นทรงพุ่ม ขยายแตกกิ่งก้าน ลำต้นมีลักษณะกลม เป็นไม้เนื้อแข็งเหนียว เปลือกต้นเรียบ มีสีน้ำตาลอมดำ ราก เป็นระบบรากแก้ว มีลักษณะกลม แทงลึกลงในดิน มีรากแขนงและรากฝอยเล็กๆ ออกตามแนวราบ มีสีน้ำตาล

Read more

กระท้อนปุยฝ้าย (Sandoricum Koetjape Burm.f. Mer.)

เป็นพันธุ์พื้นเมืองของ ต.ตะลุง และถือว่าเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกและรับประทานกันมากที่สุดเพราะให้ผลที่มีรสหวาน เมื่อทานแล้วจะหมือนกับว่าปุยกระท้อนละลายในปากได้เลย เปลือกนิ่ม และเม็ดกระท้อนให้ปุยมาก ขนาดผลมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ สีเหลืองนวลสวย ลูกกลมแป้น

Read more

สาลี่ (Pyrus Pyrifolia )

ต้นสาลี่ เป็นไม้ยืนต้นที่มีชนิดส่วนมากเป็นพืชแบบพลัดใบ มีลักษณะลำต้นสูงชลูด รูปทรงพุ่มคล้ายต้นสนหรือเป็นรูปปิรามิด ลำต้นอาจสูงได้มากกว่า 15 เมตร ใบสาลี่มีหลายแบบ ทั้งมีรูปร่างทรงกลม รูปไข่ และรูปใบโพธิ์ ใบมีลักษณะสีเขียวเข้ม ดอกสาลี่ ออกเป็นช่อสีขาว แทงออกบริเวณปลายกิ่ง

Read more

บ๊วย (Acacia Pennata L.)

ไม้ต้น ขนาดเล็ก ผลัดใบ ทรงต้นมีขนาดใหญ่ ลำต้นเป็นสีน้ำตาลเข้ม แตกกิ่งก้านสาขามากมาย ใบ มีขนาดเล็กรูปไข่ สีเขียวอมเทา ปลายใบแหลม โคนใบกลม ขอบใบจักฟันเลื่อย  ดอก สีขาวหรือสีชมพู มีกลิ่นหอม  ผล สดเมล็ดเดี่ยว กลมหรือรูปไข่ เมื่อผลแก่เต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

Read more