วาโย ฟาร์ม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กสิกรรมธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และการพึ่งพาตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา

รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 

ต้นยี่หร่า (Ocimum gratissimum L.)

ต้นยี่หร่าเป็นไม้พุ่มเตี้ย มีความสูงประมาณ 50-80 เซนติเมตร ลำต้นมีสีน้ำตาลแก่ แตกกิ่งก้านสาขาขนาดเล็ก กิ่งก้านไม่ใหญ่ ในช่วงปีแรกและปีที่สองจึงออกดอกออกผล ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและการปักชำกิ่ง

Read more

ผักหวานป่า (Melientha suavis Pierre)

ผักหวานป่า เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูง 5-15 เมตร เนื้อไม้แข็ง เปลือกของลำต้นเมื่ออายุน้อยผิวเปลือกเรียบ สีเทาอมเขียว และเมื่ออายุมากขึ้นเปลือกแตกเป็นร่องรูปสี่เหลี่ยม สีเทาอ่อนอมน้ำตาล

Read more

ผักเหลียงใบใหญ่ (Gnetum gnemon var. tenerum)

ใบ ผักเหลียง เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ มีลักษณะใบคล้ายใบยางพารา ใบแตกออกที่ปลายกิ่งแขนง แตกออกเป็นใบเดี่ยวตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ใบมีลักษณะรี มีก้านใบยาวประมาณ 1 – 2 เซนติเมตร โคนใบสอบ ปลายใบเรียวแหลม

Read more

ชะพลู หรือ ช้าพลู (Piper sarmentosumRoxb.)

ต้นชะพลู มีลักษณะกลมๆ จะมีก้านใบยาวโดยรอบๆ จะมีสีเขียวนวล ใบชะพลู ใบมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ รูปทรงคล้ายกับใบพลู แต่มีขนาดใบเล็กกว่า ใบแข็งๆ ก้านใบยาว

Read more

เล็บครุฑ (Polyscias fruticosa (L.) Harms)

ลักษณะของลำต้น เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เปลือกไม้เป็นสีน้ำตาลแดงไปจนถึงน้ำตาลเข้มผสมดำ มีรอยกระและรูระบายอากาศกระจายตัวอยู่ทั่วไปตามกิ่งก้าน

Read more

ไผ่นางฟ้า (dendrocalamus ninor amoenus)

ลำต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.25 นิ้ว ใบ ใบใหญ่สีเขียวเข้มเป็นมันเงา ความสูงเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ สูงได้ถึง 10 เมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อโตเต็มที่ 4-6 เมตร

Read more

มะเดื่อฉิ่ง ( Ficus botryocarpa Miq.)

ต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 5-7 เมตร ขนาดทรงพุ่ม 3-5 เมตร ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลม หรือรูปไข่ เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา มีรอยด่าง เป็นวงสีขาวอมเทา แตกเป็นร่องตื้น ๆ ตามแนวยาวมีปุ่มปมเล็ก ๆ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดตาดอก

Read more

สละ พันธุ์ สุมาลี (ZALACCA EDULIS REINW.)

“สละพันธุ์สุมาลี” เป็นสายพันธุ์ใหม่ ที่จัดเป็นสุดยอดเหนือสละสายพันธุ์ใดๆที่นิยมปลูกแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ติดผลง่าย รสชาติของเนื้อ ผลยังหวานสนิท

Read more

ส้มเช้ง ( Euphorbia neriifolia Linn.)

ต้น ไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 1.5-3 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล แตกแขนงเป็นพุ่มแน่น กิ่งอ่อนมีหนามแหลมคม
ใบ ใบเดี่ยวหรือใบประกอบ เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 2.8-3.2 เซนติเมตร ยาว 7.5-8.3 เซนติเมตร ปลายแหลม

Read more