วาโย ฟาร์ม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กสิกรรมธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และการพึ่งพาตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา

รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 

ศาสตร์พระราชา

ศาสตร์พระราชา และความรู้เพิ่มเติม

ศาสตร์พระราชา ทางรอดที่ยั่งยืน หลุมขนมครก การบริหารดินและน้ำในที่ลุ่มครบวงจร เปลี่ยนเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวจุก หลุมขนมครกบนที่สูง บันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง ทฤษฎี ดิน น้ำ ป่า ดิน

Read more
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

ข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ก่อนออกแบบโคก หนอง นา โมเดล

ข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ก่อนการออกแบบพื้นที่ โคก หนอง นา เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ : ศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง นา โมเดล

Read more
แอบพลิเคชั่นในการออกแบบ

แอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ช่วยในการเขียนแบบโคก หนองนา โมเดล

การดูพิกัดพื้นที่ และ การปักหมุด บน Google Map การเรียกดูหมุดที่บันทึกไว้บน Google Map การวัดขนาดพื้นที่ด้วย App Link

Read more
ป่า5 ระดับ

พืช กับการออกแบบโคก หนอง นา โมเดล

ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง แบบ ป่า 5 ระดับ ดูแลด้วย หลักกสิกรรมธรรมชาติ ( เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช ) ด้วยวิธีการ ห่มดิน แห้งชาม นำ้ชาม สร้างพื้นที่ให้มี 4 พอพื้นฐาน ( พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น )

Read more
ลมกับไฟ และทิศ กับการออกแบบโคก หนอง นา

ลม กับการออกแบบโคก หนอง นา โมเดล

1. ลม กับการออกแบบโคก หนอง นา 2. ลมพัดพาเอา ฝุ่น กลิ่น เสียง ฝน ( สาด ) มากับลมด้วย 3. ทิศทางลม ลมหนาว จะมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลมร้อน ลมฝน จะมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

Read more

ดิน กับการออกแบบโคก หนอง นา โมเดล

1. ลักษณะดิน ( การเกาะตัวกันของเนื้อดิน ) ลักษณะของดิน มีผลต่อการออกแบบ เรื่ององศาการขุดต่างๆ 2. ความลาดชันของพื้นที่ – เส้นความลาดชัน ( Contour Line )

Read more
การสำรวจพื้นที่และการออกแบบโคกหนองนาโมเดล

หลักการออกแบบ โคก หนอง นา โมเดล

โคก หนอง นาโมเดล เป็นการออกแบบพื้นที่เกษตรกรรม ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการบริหารจัดการน้ำ (ฝน) เป็นหลัก “หยุดท่วม หยุดแล้ง”

Read more

เกษตรทฤษฎีใหม่ : ศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง นา โมเดล

เกษตรทฤษฎีใหม่ : ศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง นา โมเดล ( 1/8 ) เกษตรทฤษฎีใหม่ : ศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง นา โมเดล ( 2/8 ) เกษตรทฤษฎีใหม่ : ศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง นา โมเดล

Read more

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทำไมเราจึงควรทำโคก หนอง นา ? ( ทำแบบคนจน ) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ความพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการดำเนินชีวิตในทุกรูปแบบ

Read more

วิธีทาน และหลักการทำงานของน้ำมันกัญชา ตำรับอาจารย์เดชา ศิริภัทร์ ( หมอเดชา )

หลักการทำงานของน้ำมันกัญชา ตำรับอาจารย์เดชา สิริภัทร์ ( หมอเดชา ) น้ำมันกัญชาของอาจารย์เดชา ไม่ได้เป็นการรักษาโรคต่างๆ โดยตรง น้ำมันกัญชาตำรับอาจารย์เดชา จะช่วยให้ร่างกายมีคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้น…

Read more