วาโย ฟาร์ม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กสิกรรมธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และการพึ่งพาตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา

รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( Geographical Indications หรือ GI ) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( Geographical Indications หรือ GI ) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ…

Read more

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ( Good Agricultural Practices : GAP ) : สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช. )

GAP – พืช การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ แต่ที่ผ่านมาผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารยังไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเท่าที่ควรเนื่องจากมีสารเคมีตกค้าง…

Read more

การขอรับรองเกษตรอินทรีย์ ( Organic ) กับ สำนักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับ ACT ขั้นที่ 1 ศึกษาทำความเข้าใจและเตรียมชุดใบสมัคร ศึกษาประเภทการรับรอง และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ขอแนะนำให้ผู้สมัคร เลือกประเภทการผลิต ตามลักษณะการผลิต / การประกอบการของท่านและตลาด เอซีที ออร์แกนิค…

Read more

น้ำส้มควันไม้ หรือ น้ำวู้ดเวเนการ์ ( Wood Vinegar )

น้ำส้มควันไม้เป็นของเหลวสีน้ำตาลใสมีกลิ่นควันไฟ ได้มาจากการควบแน่นของควันที่เกิดจากการผลิตถ่านไม้ในช่วงที่ไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่าน ในช่วงที่อุณหภูมิในเตาอยู่ระหว่าง 300 – 400 องศาเซลเซียส สารประกอบต่างๆ ในไม้ฟืนจะถูกสลายตัวด้วยความร้อนเกิดเป็นสารประกอบใหม่มากมาย…

Read more

การปลูกกล้วย : กสิกรรมไร้สารพิษ

กล้วยแบ่งเป็นกลุ่มประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้ กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง ศักยภาพของผลผลิตกล้วย ในพื้นที่ 1 ไร่ หากให้แนะนำตามหลักวิชาการคือ ระยะปลูกกล้วยไข่ คือ 2 × 2 เมตร ก็จะได้จำนวนต้น 400 ต้น ต่อไร่…

Read more

วิธีการเลือก และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่

ไผ่ป่า ( Bambusa Bambos ) ไผ่ป่าหรือไผ่หนามเป็นไผ่ขนาดใหญ่กอแน่นสูงถึง 30 เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางลำประมาณ 15 – 18 ซม. ปล้องยาวประมาณ 20 – 40 ซม. ลำอ่อนสีเชียวลำแก่มีสีเขียวอมเหลืองมีหนามและแขนงรกแน่นโดยเฉพาะบริเวณโคนลำหรือกอ เนื้อลำหนาถึงหนามาก ข้อมีลักษณะบวมเล็กน้อย…

Read more

วิธีเพาะเห็ดหูหนูดำหลังขาว หรือเห็ดหูช้าง

การเพาะเห็ดหูหนู เห็ดหูหนูเป็นเห็ดที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วโลกมานานแล้ว โดยเฉพาะประเทศทางทวีปเอเชีย เช่นไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หัวน เวียตนามฟิลิปปินส์ พม่าและมาเลเซีย เป็นต้น ลักษณะดอกเห็ดหูหนู การเพาะเห็ดหูหนูมีกรรมวิธีการผลิตที่สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้ดังนี้…

Read more

วิธีการเพาะเห็ดหูหนูขาว หรือเห็ดแม่ไก่

ชื่อท้องถิ่น : เห็ดหูหนูขาว ชื่อสามัญ : Silver Ear Mushroom, White Jelly Mushroom ชือวิทยาศาสตร์ : Tremella Fuciformis Berk. ชื่อวงศ์ : Tremellaceae เห็ดหูหนูขาว หรือ ชื่อในภาษาอังกฤษว่า Tremella Mushroom, Tremella Fuciformis Mushroom ( White Jelly Fungus ) เป็นเห็ดที่มีลักษณะเหมือนเยลลี่ อุ้มน้ำได้ดี…

Read more

วิธีเพาะเห็ดนางรมหลวง หรือเห็ดออรินจิ

เชื้อเห็ดนางรมหลวงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว ( วุ้น ) พี.ดี.เอ.ทั่วไป แต่ต้องการอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นประมาณ 25 องศาเซลเซียส และเลี้ยงขยายเชื้อได้ดีในเมล็ดข้าวฟ่างเช่นเดียวกับเห็ดชนิดอื่น ๆ…

Read more

วิธีการเพาะเห็ดหอม หรือเห็ดชิตาเกะ

การเพาะเห็ดหอมในถุงพลาสติก การเพาะเห็ดหอมในถุงพลาสติกประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2521 เป็นวิธีการเลียนแบบธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้ท่อนไม้หรือใช้ไม้ที่ควรสงวนและรักษา ช่วยแก้ปัญหาการนำไม่ก้อมาใช้เพาะเห็ดหอมได้อีกทางหนึ่ง โดยใช้หลักการที่ว่าเห็ดหอมสามารถย่อยเซลลูโลสและลิกินนได้ ขี้เลื่อยถือเปืนวัสดุที่ใกล้เคียงที่สุดจึงถูกนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยง…

Read more

วิธีการเพาะขยายพันธุ์ เห็ดเผาะ หรือ เห็ดถอบ : ม.แม่โจ้

คุณค่าทางโภชนาการ เห็ดเผาะ 100 กรัม ให้พลังงาน 47 กิโลแคลลอรี่ ประกอบด้วย น้ำ 85.7% โปรตีน 2.14% ไขมัน 0.39% คาร์โบไฮเดรต 8.40% แคลเซียม 0.038% ฟอสฟอรัส 0.083% ธาตุเหล็ก 0.004% วิตามิน 0.012% การเตรียมหัวเชื้อเห็ดเผาะสำหรับใส่กล้าไม้ทำได้ 2 วิธี…

Read more

วิธีการเพาะเห็ดเข็มทอง

เห็ดเข็มเงิน เห็ดเข็มทอง อยู่ในตระกูลเดียวกัน แต่เดิมนั้นเกิดขึ้นเองบนตอไม้ผุ ในป่า ต่อมาได้นำมาเพาะเลี้ยงและพัฒนาการเพาะเลี้ยงมาเรื่อย ๆ ถือเป็นเห็ดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง เห็ดเข็มเงินหรือเห็ดเข็มทองมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาแตกต่างกันเล็กน้อย…

Read more