วาโย ฟาร์ม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กสิกรรมธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และการพึ่งพาตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา

รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 

วิธีการเพาะเห็ดแชมปิญอง หรือ เห็ดกระดุม

เห็ดแชมปญองจัดเปนเห็ดเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง โดยเริ่มเพาะกัน ในประเทศฝรั่งเศสก่อนเมื่อ 300 ปีที่ผานมา ต่อมาไดมีการแพร่ขยายการเพาะเห็ดชนิดนี้ออกไปทั่วโลก ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเปนประเทศที่มีการผลิตเห็ดชนิดนี้มากที่สุด…

Read more

วิธีการเพาะเห็ดเยื่อไผ่ หรือ เห็ดร่างแห

สูตรที่ใช้ในการเขี่ยเชื้อ เป็นสูตร RDA คือ ใช้มันฝรั่ง 200 กรัม น้ำสะอาด 1 ลิตร กลูโคส 20 กรัม ผสมกันแล้วต้มให้มันฝรั่งเปื่อย แล้วใส่ขวดแก้วทิ้งไว้ให้เย็น แล้วนำหมวกเห็ดมาเขี่ยสปอร์เชื้อเห็ดใส่ นำมาวางไว้ในที่ร่ม ประมาณ 30 วัน อุณหภูมิที่ดีคือ ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส ถ้าอากาศหนาวเกินกว่านี้เชื้อจะเดินค่อนข้างช้ากว่าปกติ…

Read more

วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง แบบ กอง, โรงเรือน และ ในตะกร้า

1. การเพาะเห็ดฟางแบบกองสูง เป็นวิธีเพาะแบบดั่งเดิมที่คิดค้นโดยอาจารย์ก่าน ชลวิจารณ์ ผู้ริเริ่มการเพาะเห็ดฟางในไทยครั้งแรก เป็นลักษณะการเพาะด้วยการกองฟางให้สูงขึ้นหรืออัดฟางในแบบไม้เป็นชั้นๆ เป็นรูปแแบที่มีการใช้ฟางหรือวัสดุเพาะจำนวนมาก…

Read more

โรงเพาะเห็ดระบบ Evaporative ( EVAP )

โรงเพาะเห็ดระบบ Evaporative ( EVAP ) การเพาะเห็ดในปัจจุบันทำได้ยากขึ้นเนื่องจากการแปรปรวนของอากาศที่รวดเร็วในแต่ละวัน ทำให้การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสง ที่เหมาะสมสำหรับเห็ดแต่ละชนิดทำได้ลำบาก โดยส่วนใหญ่ผู้เพาะเห็ดจะต้องคอยตรวจสอบ อุณหภูมิ ความชื้น ในโรงเรือนอยู่บ่อยครั้ง…

Read more

วิธีการเพาะเห็ดแครง 

การเพาะเห็ดแครง ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Schizophyllum commune ชื่อสามัญ (ไทย) : เห็ดแครง ชื่อท้องถิ่น เห็ดตีนตุ๊กแก เห็ดจิก เห็ดยาง ภาคใต้ : เห็ดแก้น เห็ดตามอม ภาคเหนือ : เห็ดมะม่วง ภาคกลาง : เห็ดแครง หรือเห็ดตีนตุ๊กแก มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นแตกต่างกันไป ภาคเหนือเรียกเห็ด แก้น เห็ดตามอด…

Read more

วิธีการเพาะเห็ดเป๋าฮื้อ

เห็ดเป๋าฮื้อ ชื่อวิทยาศาสตร์: Pleurotus abalonus (P.cystidiosus) ชื่อสามัญ : abalone mushroom สูตร ขี้เลื่อยยางพารา 100 กก. รำละเอียด 3 กก. ข้าวโพดป่น 3 กก. น้ำตาลทรายแดง 1 กก. ดีเกลือ 0.20 กก. น้ำเปล่า การผลิตก้อนเชื้อ…

Read more

วิธีการเพาะเห็ดยานางิ หรือเห็ดโคนญี่ปุ่น

เห็ดยานางิ หรือ เห็ดโคนญี่ปุ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ Pholiota cylindracea ชื่อสามัญ เห็ดยานา งิ/ เห็ดโคนญี่ปุ่น ( Yanagimatsutake ) การเพาะเห็ดยานางิ ขั้นตอนการผลิตจะเป็นชนิดเดียวกับการเพาะเห็ดชนิดอื่น ที่มีขั้นตอนสำคัญทั่วไป ดังนี้…

Read more

วิธีการเพาะเห็ดนางฟ้า​ ( เห็ดนางรมอินเดีย ) เห็ดนางฟ้าภูฐาน ( เห็ดนางรมภูฐาน หรือเห็ดภูฐาน )

วิธีการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางฟ้าภูฏาน ชื่อวิทยาศาสตร์: Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing. ชื่อวงศ์ : Tricholomataceae ชื่อสามัญ : Sarjor-caju Mushroom ชื่ออื่น เห็ดแขก วัสดุและอุปกรณ์ อาหารเพาะ หัวเชื้อเห็ด…

Read more

วิธีการเพาะเชื้อเห็ดในอาหารเหลว พี.ดี.เอ. และขยายเชื้อ

วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดในอาหารเหลว พี.ดี.เอ ขั้นตอนและวิธีการ เห็ดที่เกษตรกรนิยมเพาะเพื่อจำหน่ายและตลาดมีความต้องการเป็นจำนวนมาก เช่น เห็ดนางฟ้า นางรม ขอนขาว ฮังการี เป๋าฮื้อ หูหนู เห็ดบด ( เห็ดลม ) และเห็ดโคนญี่ปุ่น เป็นต้น…

Read more

เทคโนโลยีการทำการเกษตรอัจฉริยะ ( Smart Farm ) ม.แม่โจ้

เทคโนโลยีการทำการเกษตรแบบแม่นยำ และการทำการเกษตรอัจฉริยะ เกษตรแม่นยำเอาเข้าใจง่ายๆ ก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในฟาร์ม ที่มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชพรรณ เราต้องตรวจวัดออกมาให้ได้ แล้วเอาค่าที่ได้พวกนั้นเอามาบริหารจัดการที่จะเติมกลับเข้าไปให้มันเกิดประสิทธิภาพที่สุด…

Read more

การนำจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตมาควบคุมศัตรูพืชโดยระบบนิเวศน์ : Biocontrol ม.แม่โจ้

ศัตรูพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช สัตว์ต่างๆ แมลงศัตรูพืช – นักกีฏวิทยา แมลงศัตรูพืช – ระยะเพาะปลูก จนถึงเก็บเกี่ยว แมลงศัตรูพืชกลุ่มที่เข้าทำลายทางใบด้วยการกัดกิน ได้แก่ กลุ่มของ ตั๊กแตน หนอนผีเสื้อ ด้วงปีกแข็ง เป็นต้น…

Read more