วาโย ฟาร์ม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กสิกรรมธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และการพึ่งพาตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา

รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 

วิธีทำหลุมพอเพียง ปลูกไม้ 9 ชนิด / 1 หลุม เพื่อให้ดูแลกันเอง ( ป่าไม้ 5 ระดับ )

หลุมพอเพียง คืออะไร? หลุมพอเพียง คือวิธีการ ปลูกพืชในหลุมเดียวกัน ต่างชนิด ต่างระดับ ป่าไม้ 5 ระดับ ( สูง, กลาง, เตี้ย, เรี่ยดิน, หัวใต้ดิน ) จะช่วยในการดูแลซึ่งกันและกัน ลดการภาระการรดน้ำ ปุ๋ย และดูแลง่าย กว่าการปลูกแยกกัน…

Read more

ชั้นของดิน

ดินทุกชนิดประกอบไปด้วยหน้าดินเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นจะแตกต่างกันที่ สี ผิวพื้น โครงสร้าง ความพรุนและปฏิกิริยาของดิน ชั้นดินสมบูรณ์มี 5 ชั้น คือ ชั้น O ชั้น A ชั้น B ชั้น C และชั้น R ดังรูป ชั้นของดิน ชั้นของอินทรีย์วัตถุ คือชั้น O จะอยู่ตอนบนสุดของรูปด้านข้างของดิน…

Read more

วิธีทำปุ๋ยหมักแห้ง ( แห้งชาม ) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

ปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพ สูตรมูลสัตว์ ส่วนประกอบ มูลสัตว์ 1 กระสอบ แกลบ เศษใบไม้ หรือซังข้าวโพด 1 กระสอบ ขี้เถ้าแกลบ 1 กระสอบ รำอ่อน 1 กระสอบ น้ำสะอาด 10 ลิตร (ถ้าวัตถุดิบแห้งมากก็สามารถเพิ่มปริมาณขึ้น)…

Read more

วิธีทำน้ำหมัก สมุนไพร 7 รส มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

“เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” การทำน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพจากสมุนไพร 7 รส ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร มีวิธีทำที่เหมือนกันทุกรส แตกต่างกันที่วัตถุดิบหลัก คือ สมุนไพรแต่ละชนิด ซึ่งมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ดังนั้น จึงต้องเลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการของเรา…

Read more

ตารางธาตุอาหาร มูลสัตว์ และ พืชชนิดต่างๆ สำหรับปรุงปุ๋ยให้กับพืช

ธาตุอาหารหลัก 1 ไนโตรเจน ( N ) ธาตุอาหารหลัก หรือ ธาตุปุ๋ย มาตรฐานกระทรวงเกษตรกำหนด
ปุ๋ยอินทรีย์ ไนโปรเจนไม่น้อยกว่า 1.5%,
ฟอสฟอรัสไม่น้อยกว่า 0.5%

Read more

175 รายชื่อผลไม้ น่าปลูก ( เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ )

รายชื่อผลไม้ น่าปลูก ( เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ ) 1 เก๋ากี่ 2 กระจับ 3 กระท้อนขันทอง 4 กระท้อนทับทิม 5 กระท้อนปุยฝ้าย 6 กระท้อนอีล่า 7 กระท้อน 8 กล้วย 9 กล้วยไข่กำแพงเพชร 10 กล้วยนางยา 11 กล้วยน้ำว้า 12 กล้วยน้ำว้านวล 13 กล้วยเล็บมือนาง 14 กล้วยหอม 15 กล้วยหอมทอง 16 กล้วยหักมุก 17 กีวี 18 แก้วมังกร 19 แก้วมังกรไทย 20 แก้วมังกรเวียดนาม 21 ขนุน 22 ขนุนจำปากรอบ 23 ขนุนทองประเสริฐ 24 ขนุนทองสุดใจ 25…

Read more

รายชื่อไม้เศรษฐกิจ ไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้ออมเงิน และ 5 ไม้โตเร็ว มาแรง

รายชื่อไม้เศรษฐกิจ ไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้ออมเงิน
1 พยุงไทย ( แดงจีน ) ไม้มีราคาแพง เนื้อไม้แดง มีน้ำมันในตัว ประเทศจีนต้องการ กกละ 800-1,200 บาท ทนแล้ง, ไม่ชอบน้ำเยอะ, ที่ดอน
2 ชิงชัน หรือ ประดู่ชิงชัน ไม้มีราคาแพง ตระกูลเดียวกับพยูง เนื้อออกครีมแดง คล้ายพยุง แทบจะทดแทนกันได้ กก ละ 600-700 บาท…

Read more

462 รายชื่อผัก-สมุนไพร เรียง ก-ฮ + 11 เห็ดน่าเพาะมีประโยชน์ ( Vegetables – Herbs )

ผักกินใบ-ต้น 1 ตำลึง ปลูกง่ายครั้งเดียวกินได้ตลอดไป 2 ชะอม ปลูกง่ายครั้งเดียวกินได้ตลอดไป เพาะจากเมล็ดอายุจะยืน 3 กวางตุ้ง ช่วยในการขับถ่าย และยังเป็นผักที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ สำหรับกวางตุ้งฮ่องเต้มีวิตามินสูงโดยเฉพาะวิตามินเอและวิตามินซี…

Read more

52 ดอกไม้กินได้ ( Edible flowers )

รายชื่อดอกไม้กินได้
1 ดอกหางนกยูง ดอกไม้กินได้ ถ้าไม่กินเกษรจะลดจืดๆ ถ้ากินเกษรจะออกรสขม บรรเทาอาการปวดฟัน
2 ดอกบัวหลวง ดอกไม้กินได้ ราก เม็ด สายบัว และกลีบดอก กลีบดอกใช้ทำเมี่ยง ลดอาการใจสั่น บรรเทาอาการอ่อนเพลีย…

Read more

13 ไม้ที่เหมาะใช้ทำซุ้มถ่าย รูป ซุ้มโรงรถ ชายคา บังแดด คลุมผนัง หลังคาบ้าน

13 ไม้ที่เหมาะใช้ทำซุ้มถ่าย รูป ซุ้มโรงรถ ชายคา บังแดด คลุมผนัง หลังคาบ้าน No Name Benefit Description Water Sunlight Remark 1 การะเวก ดอกหอม ทำซุ้มถ่ายรูป อยู่ได้นาน, ไม้เลื้อย, ออกดอกทั้งปี, ถาใหญ่เถาแข็ง ชุ่มชื้น ชอบแดดจัด ใช้เสาปูนหรือเหล็กทำซุ้มเพราะมีน้ำหนักมาก…

Read more

น้ำ กับการออกแบบโคก หนอง นา โมเดล ( การบริหารจัดการน้ำ )

“น้ำฝนทุกหยดต้องเก็บไว้ใช้”
เก็บน้ำฝนไว้ใช้ในที่ดินของเราให้ได้ 100%

หลักการคำนวณ “น้ำฝน”

ตัวอย่าง
สมมุติที่ดิน 16 ไร่
จำนวนไร่ 1 ไร่ มี 1,600 ลูกบาศก์เมตร…

Read more

แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 5 ไร่

แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 5 ไร่ 1 : 1 คลิกเพิ่มเพื่อน! แจ้งเตือนบทความใหม่ก่อนใคร ฟรี!! ดูข้อมูลเพิ่มเติม ขั้นตอน การทำเกษตรทฤษฏีใหม่ ( โคก หนอง นา โมเดล )

Read more