วาโย ฟาร์ม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กสิกรรมธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และการพึ่งพาตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา

รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 

แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 15 ไร่

แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 15 ไร่ 1 : 1 แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 15 ไร่ 1 : 2 แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 15 ไร่ 1 : 3 แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 15 ไร่ 2 : 3 คลิกเพิ่มเพื่อน! แจ้งเตือนบทความใหม่ก่อนใคร ฟรี!!…

Read more

แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 10 ไร่

แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 10 ไร่ 1 : 1 แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 10 ไร่ 1 : 2 แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 10 ไร่ 1 : 3 แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 10 ไร่ 2 : 3 คลิกเพิ่มเพื่อน! แจ้งเตือนบทความใหม่ก่อนใคร ฟรี!!…

Read more

แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 3 ไร่

แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 3 ไร่ 1 : 1 แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 3 ไร่ 1 : 2 แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 3 ไร่ 1 : 3 แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 3 ไร่ 2 : 3 คลิกเพิ่มเพื่อน! แจ้งเตือนบทความใหม่ก่อนใคร ฟรี!!…

Read more

แบบมาตรฐานโคก หนอง นา โมเดล ขนาด พื้นที่ 1 ไร่

แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 1 ไร่ 1 : 1 แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 1 ไร่ 1 : 2 แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 1 ไร่ 1 : 3 แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โม เดล ขนาด พื้นที่ 1 ไร่ 2 : 3 คลิกเพิ่มเพื่อน! แจ้งเตือนบทความใหม่ก่อนใคร ฟรี!!…

Read more

วิธีการบำรุงดิน ด้วยการห่มดิน แห้งชาม น้ำชาม

” ถึงแม้ว่าดินจะมีแค่หินและทราย แต่หินและทรายมีธาตุอาหารสำหรับพืชพอสมควร เพียงแต่ไม่มี จุลินทรีย์ มาช่วยกันทำให้ดินมีจุลินทรีย์ โดยการอย่าปอกเปลือกเปลือยดินให้ห่มดิน ” พระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนา ห้วยทราย อ.ชะอำ จ.ประจวบคีรีขันธ์…

Read more

ป่าไม้ 5 ระดับ ประกอบด้วย ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ?

ป่าไม้ 3 อย่าง คือ
1. ป่าสำหรับใช้ไม้ : สามารถนำไม้มาใช้สร้างบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์
2. ป่าสำหรับใช้ผล : นำผลไม้ที่ได้มากินได้ นำมาเป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องดื่ม เช่น พืชผัก สมุนไพร ผลไม้
3. ป่าสำหรับใช้ฟืน: สามารถนำไม้มาใช้ทำ ถ่าน ฟืน…

Read more

จุลินทรีย์ ( Microorganism ) คืออะไร? จุลินทรีย์เกษตรอินทรีย์มีกี่ชนิด ประเภทอะไรบ้าง?

จุลินทรีย์ ( Microorganism ) คือสิ่งมีชีวิตมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ประกอบด้วยเซลล์เดียว (Unicellular) หรือหลายเซล์ (Multicellular) แต่ทว่าเซลล์เหล่านั้นต่างก็เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันและมีรูปร่างเหมือนกัน…

Read more