การปลูกกล้วย : กสิกรรมไร้สารพิษ

กล้วยแบ่งเป็นกลุ่มประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้ กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง ศักยภาพของผลผลิตกล้วย ในพื้นที่ 1 ไร่ หากให้แนะนำตามหลักวิชาการคือ ระยะปลูกกล้วยไข่ คือ 2 × 2 เมตร ก็จะได้จำนวนต้น 400 ต้น ต่อไร่…