ผักติ้ว หรือ แต้วหิน,ผักเตา,เตา,ติ้วส้ม,กวยโชง,ตาว,ติ้วแดง,ติ้วยาง,ติ้วเลือด,ติ้วเหลือง,ติ้วเหลือง,แต้ว (Cratoxylum Formosum)

ต้นติ้ว จัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง มีความสูงของต้นเฉลี่ยประมาณ 3-12 เมตร และอาจสูงได้ถึง 35 เมตร เรือนยอดเป็นทรงพุ่มกลม โคนต้นมีหนาม กิ่งก้านเรียว ส่วนกิ่งอ่อนมีขนนุ่มอยู่ทั่วไป

มะตูมแขก หรือ มะตูมซาอุ,สะเดาบาห์เรน (Schinus Terebinthifolia)

มะตูมแขก เป็นไม้ในวงศ์มะม่วง ลักษณะเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก เป็นไม้พุ่มไม่ผลัดใบ สูง 7-10 เมตร ยอดอ่อนสีส้มอมแดง มีกิ่งก้านมากจนมองไม่เห็นลำต้น แตกกิ่งก้านได้ดี ยิ่งตัดยอดยิ่งแตก ทำให้มียอดอ่อนไว้รับประทานเป็นผักสดได้ตลอดปี