น้ำ กับการออกแบบโคก หนอง นา โมเดล ( การบริหารจัดการน้ำ )

“น้ำฝนทุกหยดต้องเก็บไว้ใช้”
เก็บน้ำฝนไว้ใช้ในที่ดินของเราให้ได้ 100%

หลักการคำนวณ “น้ำฝน”

ตัวอย่าง
สมมุติที่ดิน 16 ไร่
จำนวนไร่ 1 ไร่ มี 1,600 ลูกบาศก์เมตร…