ตะขบยักษ์ หรือ บักเบ็น,เบนโคก,ตานเสี้ยน,มะแกว๋นนก,มะแกว๋นป่า,มะเกว๋น,ตะเพซะ,บีหล่อเหมาะ, ตุ๊ดตึ๊น,ลำเกว๋น,มะขบ (Flacourtia Indica)

ต้นตะขบจัดเป็นไม้พุ่มเนื้ออ่อน ประเภทไม้ยืนต้นโตเร็ว มีลำต้นเหยียดตรง เปลือกลำต้นสีเทา ลักษณะบางไม่แตกสะเก็ดแม้จะมีอายุมากแล้วก็ตาม เมื่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ 5-10 เมตร แตกกิ่งก้านขนานกับพื้นดิน ตามกิ่งอ่อนจะมีขนนุ่มขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณ

มังคุด หรือ แมงคุด,เมงค็อฟ (Garcinia Mangostana L.)

มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่หมู่เกาะซุนตา และหมู่เกาะโมลุกกะ และแพร่กระจายพันธุ์ไปสู่หมู่เกาะอินดีสตะวันตกราวพุทธศตวรรษที่ 24 แล้วจึงแพร่พันธุ์ไปสู่ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส ปานามา เอกวาดอร์ ไปจนถึงฮาวาย