ลมกับไฟ และทิศ กับการออกแบบโคก หนอง นา

ลม กับการออกแบบโคก หนอง นา โมเดล

1. ลม กับการออกแบบโคก หนอง นา 2. ลมพัดพาเอา ฝุ่น กลิ่น เสียง ฝน ( สาด ) มากับลมด้วย 3. ทิศทางลม ลมหนาว จะมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลมร้อน ลมฝน จะมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้