วิธีการเพาะเห็ดหูหนูขาว หรือเห็ดแม่ไก่

ชื่อท้องถิ่น : เห็ดหูหนูขาว ชื่อสามัญ : Silver Ear Mushroom, White Jelly Mushroom ชือวิทยาศาสตร์ : Tremella Fuciformis Berk. ชื่อวงศ์ : Tremellaceae เห็ดหูหนูขาว หรือ ชื่อในภาษาอังกฤษว่า Tremella Mushroom, Tremella Fuciformis Mushroom ( White Jelly Fungus ) เป็นเห็ดที่มีลักษณะเหมือนเยลลี่ อุ้มน้ำได้ดี…