วิธีเพาะเห็ดหูหนูดำหลังขาว หรือเห็ดหูช้าง

การเพาะเห็ดหูหนู เห็ดหูหนูเป็นเห็ดที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วโลกมานานแล้ว โดยเฉพาะประเทศทางทวีปเอเชีย เช่นไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หัวน เวียตนามฟิลิปปินส์ พม่าและมาเลเซีย เป็นต้น ลักษณะดอกเห็ดหูหนู การเพาะเห็ดหูหนูมีกรรมวิธีการผลิตที่สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้ดังนี้…