หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทำไมเราจึงควรทำโคก หนอง นา ? ( ทำแบบคนจน ) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ความพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการดำเนินชีวิตในทุกรูปแบบ