กล้วยเล็บมือนาง (Musa (AA group) “Kluai Leb Mu Nang”)

กล้วยเล็บมือนาง (Lebmuernang Banana) เป็นพืชตระกูลกล้วย เกิดจากกล้วยป่ากลายพันธุ์ เป็นผลไม้ล้มลุก มีลำต้นเดี่ยวตั้งตรง

กล้วยหอมทอง (Musa acuminata)

กล้วยหอมทอง เป็นสายพันธุ์ที่มาจากกล้วยป่า ความสูงของล าต้นมีประมาณ 2.5-3.5 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้นจะมีมากกว่า 15 ซม

แมคคาเดเมีย (Macadamia Integrifolia Maiden & Betche)

ต้นแมคคาเดเมีย ต้นไม้ที่มีลักษณะสูงและตั้งตรง  เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วสามารถมีความสูงได้ถึง 20 เมตร  และแผ่กิ่งก้านสาขาออกได้กว้างถึง 20 เมตร   เป็นไม้ยืนต้นที่มีรูปทรงคล้ายพีรามิดสวยงามโดยจะมีความเขียวชอุ่มอยู่ตลอดทั้งปี ใบจะมีลักษณะเป็นรูปทรงรี  ในส่วนบริเวณขอบของใบจะมีหนามเล็กๆขึ้นอยู่บางๆประปรายรอบใบ  ใบจะมีสีเขียว-เขียวเข้ม   ผิวของใบมีลักษณะเรียบและมันเงา

มะขามเปรี้ยว (Tamarindus indica L.)

เป็นพืชพื้นเมืองของทวีปแอฟริกา ปัจจุบันพบปลูกในประเทศเขตร้อนทั่วไป มะขามเปรี้ยวเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ เปลือกลำต้นเมื่อต้นยังมีอายุน้อยจะมีสีเทา มีร่องแตกไปทั่ว และเมื่อต้นมีอายุมาก เปลือกลำต้นจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมดำ

มะขามเปรี้ยวยักษ์ (Tamarindus indica L.)

 เป็นพืชพื้นเมืองของทวีปแอฟริกา ปัจจุบันพบปลูกในประเทศเขตร้อนทั่วไป ต้นเป็นทรงพุ่มเตี้ย สูงประมาณ 1.5 – 2 เมตรใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ชั้นเดียวออกเรียงสลับ ใบย่อยมีขนาดเล็ก ลักษณะใบรูปขอบขนาน ปลายใบเว้าบุ๋มหรือมน โคนใบมน ออกใบเป็นคู่ๆ เรียงกันตามก้านใบแบบตรงข้าม

มะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือ หนามขี้แฮด,หนามแดง, มะนาวไม่รู้โห่,มะนาวโห่ (Carissa Carandas L.)

ต้นสูงประมาณ 2-3 เมตร แต่สามารถสูงได้มากที่สุดถึง 5 เมตร ลำต้นมียางขาว, เปลือกสีเทา, มีหนามยาว, มีกิ่งเป็นจำนวนมาก และกิ่งมีความแข็ง ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปขอบขนาน ปลายใบกลมหรือเว้าบุ๋ม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงเนื้อใบหนาและเหนียวคล้ายแผ่นหนัง

มะพร้าวไฟ หรือ มะพร้าวน้ำหอมสีทอง ( Cocos Nucifera L. )

ชื่อ – ชนิด พันธุ์ มะพร้าวไฟ หรือ มะพร้าวน้ำหอมสีทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Cocos Nucifera L. ประวัติ มะพร้าวไฟมีถิ่นกำเนิดในประเทศศรีลังกา รูปร่าง รูปทรง ( ต้น ใบ ดอก ผล ) เป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทอง ความสูงเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ สูง 8-10 เมตร

มะเดื่อ หรือ มะเดื่อฝรั่ง, มะเดื่อญี่ปุ่น [ ลูกฟิก ] ( Ficus Carica )

ชื่อ – ชนิด พันธุ์ มะเดื่อ หรือ มะเดื่อฝรั่ง หรือ มะเดื่อญี่ปุ่น ( ลูกฟิก ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus carica ประวัติ การปลูกมะเดื่อพบว่า มีมากว่า 2,000 ปีแล้ว ตำนานของยุโรป และ ตะวันออกยุคโบราณบันทึกไว้ว่า ชาวอียิปต์และชาวกรีกเชื่อว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์