วิธีวัด วิเคราะห์ ค่าต่างๆ ของน้ำ

น้ำบริสุทธิ์ จะโมเลกุลที่ประกอบด้วย ไฮโดรเจน 2 อะตอม + ออกซิเจน 1 อะตอม = H2O นอกจากนั้นสิ่งอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในน้ำ ต้องถือว่าเป็นสิ่งเจือปนทั้งหมด ซึ่งสิ่งเจือปนในน้ำนั้นจะมีอยู่ 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ 1. สิ่งเจือปนในน้ำที่เป็นของแข็งประกอบด้วยสารแขวนลอยหรือตะกอนแขวนลอย…

Read more

น้ำ กับการออกแบบโคก หนอง นา โมเดล ( การบริหารจัดการน้ำ )

“น้ำฝนทุกหยดต้องเก็บไว้ใช้”
เก็บน้ำฝนไว้ใช้ในที่ดินของเราให้ได้ 100%

หลักการคำนวณ “น้ำฝน”

ตัวอย่าง
สมมุติที่ดิน 16 ไร่
จำนวนไร่ 1 ไร่ มี 1,600 ลูกบาศก์เมตร…

Read more